-
جشنواره یلدا

جشنواره یلدا

تاریخ: 1396/9/29 لغایت 1396/10/1

یه شب چله تمام عیار کنار رفقا و خونواده. با چاشنی معاشرت و موزیک و نمایش و پذیرایی و خرید. یلدای امسالتون رو تو #باملند بگذرونید.#یلداردرباملند خوش میگذره
 ۲۹ آذر تا ۱ دی
 ساعت ۱۸ تا ۲۲
 مجتمع تجاری تفریحی باملند