-
جشن روز پدر

جشن روز پدر

تاریخ: 1397/1/10 لغایت 1397/1/11


نوبتی هم باشه نوبت پدر است
پدرایی که مردونه تلاش می‌کنن و فرصت شاد بودن رو به همه ما می‌دن، می سازن و اداره می‌کنن و آبادانی رو به ارمغان میارن، پدرایی که عاشقانه زندگی می‌کنن

به احترامشون ۱۰ فروردین ۱۳۹۷ و ۱۱ فروردین ۱۳۹۷ از ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰ در آمفی تأتر بام‌لند برنامه ویژه‌ای ترتیب دادیم
این بار شما دست پدراتون رو بگیرید و به جمع شاد ما بپیوندید

پدرای نازنین، بزرگ مردای دوست داشتنی، میلاد امیرالمؤمنین و روز پدر مبارک