-
موسیقی زنده

موسیقی زنده

تاریخ: 1397/6/7 لغایت 1397/6/9

اجرای موسیقی زنده گروه بنفش

  چهارشنبه ۷شهریور، پنج‌شنبه ۸ شهریور و جمعه ۹ شهریور ۱۳۹۷
  ساعت ۲۰
 مرکز تجاری تفریحی بام‌لند، آمفی تاتر روباز (بلوک C)