-
سوگینه آیینی سنج و دمام

سوگینه آیینی سنج و دمام

تاریخ: 1397/6/23 لغایت 1397/6/26

برای بیان عشق، برای بیان شور، برای بیان حماسه، برای بیان سوگ، زبانی گویاتر از زبان دل نیست؛ زبان موسیقی

سوگینه آیینی بام‌لند را از دست ندهید

 تماشای این برنامه برای عموم رایگان است

 

  از جمعه ۲۳ تا دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

  ساعت ۲۱ تا ۲۲

 مرکز تجاری تفریحی بام‌لند، حیاط روبرو دفتر مدیریت(بلوک B)