-
برنامه اولین روز جشنواره  یلدا در باملند

برنامه اولین روز جشنواره یلدا در باملند

1396/9/29 11:27


 چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶
  ساعت ۱۸ تا ۲۲
 مجتمع تجاری تفریحی بام‌لند۱ - اجرای موسیقی گروه پارکینگ
 ساعت ۱۸:۳۰
 بلوک C، آمفی تأتر
***********
۲ - اجرای موسیقی گروه بیداد
 ساعت ۱۹:۳۰
 بلوک C، آمفی تأتر
***********
۳- قصه‌گویی، دو قصه‌گو، دو اجرا
 ساعت ۱۸ تا ۲۲
 بلوک B، گذر بام‌لند
۴- نقالی، دو اجرا
 ساعت ۲۰ و ۲۱
 بلوک B، گذر بام‌لند
***********
۵ - درخت فال
 ساعت ۱۸ تا ۲۲
 بلوک C، آمفی تأتر
***********
۶ - موسیقی خیابانی
 ساعت ۱۸ تا ۲۲
 پراکنده در مجتمع
***********
۷ - جشن یلدا مجموعه بالند( تهیه بلیت)
 ساعت :۱۸:۳۰-۱۷ و ۲۱-۱۹:۳۰
 بلوک A، طبقه ۱-، جنب فروشگاه توی‌توی


آخرین اخبار