-
یلدا در بام‌لند

یلدا در بام‌لند

1397/9/27 08:55

چهره‌های آشنا

خنده‌های بی‌ریا

لحظه‌های باصفا

بیاید با آیین یلدا آشناتر شویم و در کنار هم شب‌هایی شاد را در سرزمین رویاها بسازیم

یلدادرباملند منتظرتون هستیم

۲۸ تا ۳۰ آذرماه

شرکت در این برنامه برای عموم رایگان است


آخرین اخبار